Dunja - dr Evica Mratinić 260 - Uzgoj voća i povrća, pčelarstvo - Izdavačka kuća Aruna
Izdavačka kuća Aruna
Pretraga:
facebook twitter youtube
Korpa:
Registracija   |    Ulaz
Početna Novosti S.N. Lazarev Akcija Članci Kontakt
Edicije


Preporučujemo
Predavanje S.N. Lazareva: "Suština sistema 2." (DVD)
Predavanje S.N. Lazareva: "Suština sistema 2." (DVD)
700 din.


Autori


Bestseleri


Newsletter
Email


Valute
DinarEuro

Početak » Uzgoj voća i povrća, pčelarstvo » Dunja - dr Evica Mratinić

 sledeći   poslednji 
Predmeta u datoj kategoriji: 37


Dunja - dr Evica Mratinić
+dostava
Kod: 260

Verzija za štampu 
Postaviti dodatno pitanje 


1500 din.

Format: 17 x 24 cm
Broj strana: 255
Izdavač: Partenon
ISBN: 978-86-7157-493-8  

Dunja je, kao i većina jabučastog voća, stara voćna vrsta. Prema podacima Kandolea, ona se gaji preko 4000 godina, nikad kao glavna, već najčešće kao sporedna kultura. Pretpostavlja se da je poreklom sa Kavkaza, odakle se širila na istok i jug (u Malu Aziju), a odatle u staru Grčku. Iz Grčke je dunja preneta u Rim (pre početka naše ere) a zatim u ostale zemlje Evrope.

Plodovi dunje se malo koriste za potrošnju u svežem stanju, već najčešće prerađeni u slatka, kompote, želea, džem i sok. Razlog tome treba tražiti u ukusu i hemijskom sastavu ploda. Plodovi dunje su trpkog kiselkastog ukusa (zbog sadržaja veće količine tanina) i veće čvrstoće sa dosta kamenih ćelija (što govori i o većem sadržaju celuloze).

Nasuprot maloj potrošnji ovog ploda kao stonog voća, industrija prerade dunju izuzetno ceni zbog velike biološke vrednosti ploda, odnosno, vrlo po-voljnog hemijskog sastava za različite vidove prerade. Posebno je pogodna za proizvodnju želea, zbog velike količine pektina (1,97-3,25%).

Plod je bogat ugljenim hidratima (šećerima – 7-15%), sa većim učešćem monosaharida (glukoze i fruktoze – do 11%). Organske kiseline se kreću od 0,35 do 1,85%. One daju plodu specifičnu aromu i osvežavajući ukus. Tanina ima u količini od 0,08 do 1,14%, a mineralnih materija od 0,4 do 0,9%.

. Plod dunje je bogat vitaminima, pre svega: karotinima (71-112 mg%), (0,03-0,38 mg%), B2 (0,01-0,05 mg%), B3, PP (1,60-0,48 mg%), nešto manje vitaminom B6, vitaminom C koga ima nešto više nego kod jabuke (10-17 mg%) i drugih materija.

Ovakav hemijski sastav uslovljava hranljivu, profilaktičku i terapeutsku vrednost ploda dunje.

Razvoj i unapređenje prerađivačke industrije uticao je da se dunji u svetu poklanja sve veća pažnja. Podižu se nove površine pod ovom voćkom, intenzivira se oplemenjivački rad, stvaraju se nove, bolje (produktivnije i otpornije) sorte, unapređuje se tehnologija gajenja. Međutim, u našoj zemlji i pored svih napora stručnjaka, gajenje dunje u posleratnom periodu nije mnogo unapređeno.

Uvod

PROIZVODNJA DUNJE U SVETU I KOD NAS
Proizvodnja dunje u svetu
Proizvodnja dunje u Aziji
Proizvodnja dunje u Evropi
Proizvodnja dunje u Africi
Proizvodnja dunje u Severnoj i Južnoj Americi
Proizvodnja dunje u Okeaniji
Proizvodnja dunje u Srbiji

MORFOLOGIJA DUNJE
Koren
Korenov vrat
Stablo
Deblo
Kruna
Grane i grančice
Rodne grančice
List
Cvet
Plod
Seme

EKOLOGIJA DUNJE
Klima
Svetlost
Toplota
Voda
Vetar
Zemljište
Fizičke osobine zemljišta
Hemijske osobine zemljišta
Biološke osobine zemljišta
Tipovi zemljišta za gajenje dunje
Orografija
Nadmorska visina
Ekspozicija terena
Nagib terena
Velike vodene površine

FIZIOLOGIJA DUNJE
Periodičnost u životnom ciklusu dunje
Periodičnost u godišnjem ciklusu dunje
Periodzimskog mirovanja
Period vegetacije dunje
Rastenje korena
Otvaranje pupoljaka
Listanje
Formiranje i rastenje letorasta (mladara)
Formiranje spora i polnih ćelija (gameta)
Cvetanje dunje
Oprašivanje (polinacija) dunje
Oplođenje dunje
Formiranje cvetnih pupoljaka
Razvitak ploda i semena
Otpadanje plodova
Otpadanje lišća
Dugovečnost i rodnost dunje

SORTE DUNJE
Sistematsko mesto i rodonačelnici sorti dunje
Klasifikacija sorti dunje
Sorte dunje jabučastog oblika ploda
Leskovačka dunja
Pazardžijska dunja
Češka dunja
Konstantinopoljska dunja (De Constatinopol)
Rđasta dunja (Ruginii de Delta)
Ruska ruža
Artur Kolbi (Artur Colby)
De Husi
Van Deman (Van Deman)
Muskatnaja
Južanka
Arakseni
Sergini
Megrinka
Erevani
Sorte dunje kruškastog oblika ploda
Vranjska dunja
Portugalska dunja
Berieckova dunja (Bereczkv birs)
Sampion (Champion)
Plovdivska dunja
Morava
Asenica
Hemus (Hemus)
Mamutova dunja (Rea’s Mammoth)
Mič prolifik (Meech’s Prolific)
Trimoncijum (Trimoncium)
Trijumf (Triumf)
Alema
Urožajnaja
Krasnodarskaja krupnaja
Sorte dunje zvonastog oblika ploda
Zangakeni
Lačkadzorska dunja
Amarova
Aurie de Delta

PODLOGE ZA DUNJU
Vrste podloga za dunju
Generativne podloge
Vegetativne podloge poreklom od dunje
PROIZVODNJA PODLOGA I SADNICA DUNJE
Proizvodnja generativnih podloga
Proizvodnja vegetativnih podloga
Redosled radova u rastilu
Kalemljenje dunje
Najvažniji načini kalemljenja dunje
Pribor i materijal za kalemljenje
Negovanje sadnica u rastilu

PODIZANJE ZASADA DUNJE
Izrada plana voćnjaka
Istražni radovi za podizanje zasada
Prirodni uslovi
Zemljište
Klima
Ocena pogodnosti klimatskih uslova lokaliteta za gajenje dunje
Ekonomski uslovi
Radna snaga
Tehnički i drugi uslovi
Sadni materijal
Neposredno podizanje voćnjaka
Priprema zemljišta
Čišćenje, ravnanje i terasiranje
Organizacija zemljišne teritorije
Raspored voćaka
Razmak – rastojanje i odstojanje između voćaka
Izračunavanje broja sadnica po hektaru
Razmeravanje površine i obeležavanje mesta za voćne sadnice
Osnovna obrada – priprema zemljišta za sadnju
Raspored sorti za bolje oplođavanje
Priprema sadnica
Tehnika sađenja
Radovi posle sađenja

AGROTEHNIKA I POMOTEHNIKA U GAJENJU DUNJE

REZIDBA DUNJE
Osobenosti rezidbe u osnovnim periodima života dunje
Rezidba dunje po nameni
Vreme izvođenja rezidbe dunje
Alat, pribor i mašine za izvođenje rezidbe dunje
Oblici krune i rezidba dunje
Uzgojna rezidba – opšte napomene
Klasični oblici krune
Savremeni oblici krune za intenzivne zasade
Rezidba dunje na rod

ODRŽAVANJE I ISKORIŠĆAVANJE ZEMLJIŠTA U ZASADIMA DUNJE
Jalovi ugar
Zaledinjeno zemljište
Gajenje uzrodica
Zastiranje zemljišta
Gajenje biljaka za zelenišno đubrenje
Pokrivanje površine plastičnim folijama
Borba protiv korova primenom herbicida

MINERALNA ISHRANA DUNJE (ĐUBRENJE)
Makroelementi i njihova uloga
Mikroelementi i njihova uloga
Vrste đubriva
Organska đubriva
Mineralna đubriva
Bakterijalna (mikrobiološka) đubriva
Faktori koji utiču na usvajanje mineralnih elemenata
Potrebe dunje za pojedinim hranivima
Određivanje normi đubriva
Vreme đubrenja dunje
Načini đubrenja dunje

NAVODNJAVANJE DUNJE
Određivanje potrebnih količina vode
Vreme navodnjavanja
Načini navodnjavanja
Površinsko navodnjavanje
Navodnjavanje infiltracijom – podzemno navodnjavanje
Navodnjavanje orošavanjem
Navodnjavanje kapima
Voda i njena svojstva za navodnjavanje

ZAŠTITA DUNJE OD BOLESTII ŠTETOČINA
Bolesti dunje
Štetočine dunje
Program zaštite dunje

ZAŠTITA DUNJE OD NISKIH TEMPERATURA – MRAZEVA
Zaštita od poznih (prolećnih) mrazeva
Postupak sa dunjom oštećenom od mraza
Zaštita debla dunje od mraza

PRESAĐIVANJE STARIJIH STABALA DUNJE

BERBA I ČUVANJE DUNJE
Berba dunje
Čuvanje dunje

HRANLJIVA I UPOTREBNA VREDNOST PLODOVA DUNJE
Lekovita svojstva dunje

PRERADA DUNJE
Proizvodnja rakije dunjevače vrhunskog kvaliteta
MAŠINE I UREĐAJI ZA INTENZIVNO GAJENJE DUNJE
NORMATIVI U GAJENJU DUNJE
Literatura
Komentari:


Prvi napišite komentar.
Ostaviti komentar