Sistem pročišćenja - Izdavačka kuća Aruna
Izdavačka kuća Aruna
Pretraga:
facebook twitter youtube
Korpa:
Registracija   |    Ulaz
Početna Novosti S.N. Lazarev Akcija Članci Kontakt
Edicije


Preporučujemo
Sergej Lazarev: Dijagnostika karme (druga serija): Iskustva preživljavanja (I deo)
Sergej Lazarev: Dijagnostika karme (druga serija): Iskustva preživljavanja (I deo)
900 din.


Autori


Bestseleri


Newsletter
Email


Valute
DinarEuro

Sistem pročišćenja

Pozdravljam sve!
I svoje stare poznanike, i sve one koji se po prvi put susreću sa mojim sistemom! Dobrodošli na Put koji je prekrasan i neizbežan za svakog čoveka koji razmišlja, Put pročišćenja od duhovne i fizičke prljavštine. Ova knjiga nije samo skup mojih tekstova o pročišćenju, već je to crta koju podvlačim posle dugih istraživanja, razmišljanja i otkrića. Ona je prepisivana i premišljana mno­go puta, sve dotle, dok nisam osetio pravilnu energiju svakog pasusa, dok nisam osetio da sam uveren u tačnost svake reči i svakog saveta. Ova knjiga treba da oko sebe objedini najrazličitije ljude, njene ideje treba da budu povod za potpunu promenu života. Najvažnije je da nisu samo moje ime, i moje ogromno iskustvo u isceljenju, poruka o pravilnosti novih ideja i delovanja. To o čemu ja pišem: veri u Tvorca, potčinjavanju zakonima prirode, sakupljanju energije kroz pravilno delovanje i razmišljanje - sve to nisam smislio ja, već je to iskustvo mudrih ljudi, iskustvo koje je vekovima prikupljano. Upravo na osnovu tog iskustva sam došao do zaključka da su fizičko pročišćenje i zdravlje nezamislivi bez duhovnog pro­čišćenja i vere. Ovaj postulat čini moj sistem posebnim, čini ga različitim od drugih sistema, u kojima rezultati primene iščezavaju čim čovek prestane da izvršava određene procedure. Pročišćenje po Malovičku vam donosi trajne rezultate zato što se zasniva na večnim vrednostima koje su neophodne čovečanstvu da bi preživelo.

Pred vama je detaljan razgovor o svemu što je vezano za pročišćenje. Čekaju vas i filozofija, i hemija, i anatomija, ali na apsolutno dostupan način - u mojim pravilima se čitalac ne zbunjuje viškom naučne komplikovanosti. Teškoće naravno postoje, ali nema ničeg nemogućeg za onoga ko veruje u Tvorca i u Čoveka. Ja nastavljam svoj put ka idealnom zdravlju i uveren sam da ćete me pratiti. Rezultat će biti nešto što ne može da se kupi ni za kakav novac - zdravlje, duševni mir i radost zbog svakog proživljenog dana. Ipak, nećemo se dugo zadržavati na razgovorima, već ćemo pristupiti pročišćenju!
 
KRATAK OSVRT NA SISTEM PROČIŠĆENJA
                               
Da bi čitalac razumeo na šta treba da bude spreman i šta da očekuje, odmah ću izložiti osnovne ideje pro­čišćenja. Ovde nema nikakvih tajni, već samo hoću da poručim nestrpljivim i pomalo radoznalim čitaocima da je u mom sistemu pročišćenja neophodna disciplina. Poče­ćemo sa disciplinom čitaoca, u suprotnom, celokupan proces pročišćenja može da bude izgubljen. Nisam slučajno na početku svakog dela knjige, na početku svake etape pročišćenja, kratko izložio sve o čemu će biti reči. Svaki pacijent i čitalac treba da bude slobodan u izboru i odgovoran za sva svoja dela. Ne treba da narušavate moje instrukcije. Ako kažem da je neki deo knjige potrebno dvaput pročitati, i još s olovkom u ruci, i samo paralelno sa drugim čitanjem početi sa konkretnim delovanjem, to znači da tako mora i da se uradi. To nije hir tvrdoglavog autora, već neophodnost uslovljena samim procesom pročišćenja. Naša zagađena svest se ne može tek tako pokrenuti od pogrešnih poimanja sebe i sveta, ona mora da se navikne, pomiri sa predstojećih dejstvima. Za to je potrebno vreme. Tako i samo čitanje knjige predstavlja deo procesa pročišćenja, pa je i napisana upravo imajući u vidu tu funkciju. Ja ću uvek biti uz vas, uvek ću vam pomagati u teškim trenucima, ali i od vas tražim pažnju i pun doprinos. Naravno, zajedno ćemo planine pomerati!
 
ETAPE PROČIŠĆENJA
               
Prva etapa pročišćenja organizma je energo­informacij­sko uspostavljanje, obnavljanje orga­nizma i pročišćenje organa za izlučivanje. Organi za lu­čenje su odgovorni za borbu sa bolestima, upravo na njima leži najveći teret u izdvajanju nečistoća i materija koje izazivaju bolest. Upravo te organe eksploatiše savremeni čovek. Tome se mora stati na put. Očistićemo sistem organa za izlučivanje i naučićemo da živimo ne prljajući ih.

U okvirima pročišćavanja sistema organa za izlučivanje uvešću pojam tri linije odbrane od bolesti. To su želudačno-crevni trakt, jetra i endokrini sistem. Čistićemo ih onim redosledom kojim oni ulaze u borbu sa bolestima. Ali nikakvo pročišćenje neće biti potpuno i stabilno bez prvog i važnog dela, energoinformacijskog obnavljanja.
               
Prvi deo prve etape - energoinformaciono obnavljanje
Onim čitaocima koji su dobro upoznati sa mojim knjigama, ne treba objašnjavati šta je to. Oni su u potpunosti osetili snagu ove obnove. Novajlijama ćemo reći da je samo ovaj deo knjige posvećen ideologiji prihvatanja Tvorca, prihvatanju znakova koji su zapisani u čoveku od njegovog rođenja. To je osnova svakog pročišćenja i njegov nepromenljivi uslov. Razgovor o ovome je tek pred nama, pa ću reći samo da su energija i informacija o životu potrebni svakome od nas ništa manje od vode i vazduha. Bolujemo i umiremo najčešće zato što nemamo životnu energiju, a ne od slučajnosti i promenlji­vosti sudbine. O tome kako doći do kosmičke energije života i informacije o čoveku i svetu, čitajte u prvom delu ove knjige.
               
Drugi deo prve etape - pročišćenje želuca i creva
 Upravo ovaj deo našeg organizma predstavlja prvu liniju odbrane protiv bolesti. I data mu je nezavidna uloga. Sve što čovek izgubljenog razuma trpa u sebe, postaje rad za prvu liniju odbrane. Kada ne bi bilo zaštitne funkcije želudačno-crevnog trakta, umirali bismo u tridesetoj go­dini, ako ne i ranije. Naša obaveza je da pomognemo sebi - da očistimo prvu liniju odbrane, osiguramo ne­prekid­ni dotok energije za borbu sa bolešću. Podrobno ćemo o ovome govoriti u drugom delu knjige.
 
Treći deo prve etape – pročišćenje jetre i žučne kese
               
Sada ne moramo da ulazimo u detalje pročišćenja, ali već sada moramo da razumemo da druga linija odbrane nije ništa manje važna. U radu našeg organizma jetra igra odlučujuću ulogu. Osim svih drugih životno važnih funkcija, ona odmah posle želudačno-crevnog trakta stu­pa u borbu sa bolestima i odgovorna je za to da otrovi ne dođu u našu krv. Samo prirodna, prava sredstva lečenja i pro­čišćenja i vera u Tvorca, mogu da spasu jetru savre­menog čoveka. Količina otrova koji kroz nju svakodnevno prolaze je toliko velika, da do narušavanja funkcije jetre može da dođe svakog trenutka, a to će biti katastrofa za organizam. Zapamtite ovog trenutka strogo pravilo pročišćenja: ako nismo očistili želudačno-crevni trakt, ne možemo da čistimo ni jetru, jer je to prosto beskorisno.
 
Četvrti i završni deo prve etape - pročišćenje endokrinog sistema
                               
Treća linija odbrane je endokrini sistem, a on je najzagonetniji deo našeg organizma. Očistivši ga i uredivši njegov rad, susrešćemo se direktno sa balansom životne energije u organizmu. To je jako odgovorna etapa pro­čišćenja! Kada očistimo prve dve linije odbrane, obe­zbeđujemo dovoljan dotok energije u organizam, mora­ćemo da naučimo da je pravilno rasporedimo, jer disba­lans energije je takođe uzrok bolesti, i to najraspro­stranjeniji. Creva i jetra su takođe važni endokrini organi i zato, strogo govoreći, počećemo čišćenje endokrinog sistema već u drugom delu. Taj proces će biti dug ali neo­bično važan i efikasan. Kada očistite treću liniju odbrane, bukvalno ćete se ponovo roditi u sopstvenom telu i ose­tićete energetsku harmoniju koje je neophodna za krepko fizičko i duševno zdravlje.
               
Druga etapa pročišćenja - pročišćenje na ćelijskom nivou
 
Na ovoj etapi ćete se osećati kao sasvim drugi čovek. Očistićete organe za izlučivanje i, što nije ništa manje važno, moći ćete da razumete istinske potrebe organizma. Pročišćenje vezivnog tkiva, osnove našeg postojanja, na ćelijskom nivou je ono što se zove viši nivo pročišćenja, dostupan samo onom ko je neprikosnoveno ispunio moje preporuke i uspešno sproveo sva prethodna pročišćenja.

Posle nje možete učiniti neobičnu, rekao bih senza­cionalnu proceduru: možete da izaberete one napitke i proizvode koje treba da jedete i pijete u skladu sa vašim univerzalnim genetskim kodom. Ne sa krvnom grupom, ne sa polom, ne sa uzrastom, već sa svim karakteristikama odmah. To će da bude prekrasan završni akord potpunog pročišćenja organizma. Od tog trenutka moći ćete da se sami pravilno hranite, da pravilno popunjavate količinu energije i da sa hranom i vodom dobijate najčistiju i najneophodniju informaciju.

Sve je ovo ipak pred nama, pa vas sada molim da se pripremite na ozbiljan razgovor, na početak teškog i interesantnog puta, na susret sa samim sobom, onakvim, kakvim vas je zamislio Tvorac. Želim vam strpljenja, snage i uspeha, a ja ću učiniti sve što je moguće da vam pomognem.

Pregleda: 2752

Autor: Anatolij Malovičko

Datum: Petak, 11 decembar 2015