Lečenje disanjem - Izdavačka kuća Aruna
Izdavačka kuća Aruna
Pretraga:
facebook twitter youtube
Korpa:
Registracija   |    Ulaz
Početna Novosti S.N. Lazarev Akcija Članci Kontakt
Edicije


Preporučujemo
S.N. Lazarev: Život kao zamah krila leptira (edicija "Dijagnostika karme", knjiga 12.)
S.N. Lazarev: Život kao zamah krila leptira (edicija "Dijagnostika karme", knjiga 12.)
900 din.


Autori


Bestseleri


Newsletter
Email


Valute
DinarEuro

Lečenje disanjem

DISANJE - ENERGIJA ŽIVOTA

            Život koji je stvoren na zemlji nije jednostavan. Životna energija je bukvalno razlivena po vazduhu. Zar bi inače čovek ili bilo koje drugo živo biće mogao da živi na planeti na kojoj priroda svakog trenutka ne podržava život, samim mehanizmom okru­žujućeg sveta? Naravno da ne! Život se začeo na Zemlji samo zato što je to - druželjubiv svet. Sam svet uokolo nas, sama priroda doslovno svakoga trenutka govori: “Živi! Raduj se! Budi zdrav i srećan!” Sama priroda je spremna svakog trenutka da uliva u nas životnu energiju kojom je ispunjen svet. Da, da, naš svet je prepu­njem životnom energijom. Ona je svuda oko nas, ona je spolja i unutar nas.
            Životna energija nije samo razlivena po celom svetu, nego se iz nje, naravno, sastoji i ceo svet. Da, iz nje se sadrže sve stvari i predmeti, sva bića, životinje, biljke, i vi - sve na svetu se sastoji od te sile. Iz nje se sastoji takođe i ono što je nemoguće videti očima, što je nemoguće osetiti čulima, želje, instinkti..iako to nije tako lako zamisliti.
            Mudraci u raznim zemljama su tu životnu energiju nazivali raznim imenima: “ki”, “ći”, ili “prana”. Ta životna energija je ono iz čega je stvoren naš svet. Ali, kako je zaista nastao naš svet? Do sada, sigurno, to niko ne može sa sigurnošću da zna. Ali, ipak se može reći da je naš svet zaista imao svoj početak, da je nekada bio stvoren. Pre nego što je bio stvoren, životna energija je bila uspava­na, nepokretna. Bila je skoro neprimetna, prozračna, kao mirna morska voda. Bila je spokojna i nije stvarala nikakve forme.
            Da bi se stvorio naš svet, životna energija je morala da pređe u pokret. Prelazeći u pokret, ona se menjala, prelazila od nepokret­nosti i prozračnosti ka stvaralaštvu - stvaranju oblika našeg sveta. Naš svet i predstavlja kombinaciju raznih oblika. Ukoliko se životna energija koncentriše, tada dobijamo opipljive, vidljive for­me - takve, kao što je ljudsko telo. Manje koncentrisana, razve­jana životna energija - materijal je iz koga se sastoje suptilniji objekti: misli, osećanja, nagoni. Mi ne bi mogli da napravimo nijedan pokret ukoliko nama ne bi upravljala ta energija. Zato mrtav čo­vek ne može da se pokrene - energija je izašla iz tela. Upra­vo ta energija prane nagoni vibraciju srčanog mišića, tera krv po arte­rijama, ta energija pomaže u varenju hrane, i naravno - ona je u svakom našem udahu i izdahu. Energija “ki”, ili “prana”, deluje na nas i onda kada razmišljamo, kada nešto osećamo, nešto želimo.
            Sve oko nas što bi mogli da pomenemo jeste - stvaranje životne energije, jedinog izvora i jedinog materijala (koji može da preuzima najrazličitije forme), iz koje se sastoji ceo naš svet u svim njegovim manifestacijama. Životna energija - jeste sama naša priroda. Mi smo stvoreni iz životne energije, sastojimo se iz nje. Kako su ljudi uspeli da izdaju svoju prirodu, zašto je životna ener­gija uspela da ih zaobiđe i umesto nje su došle bolesti? Prisetimo se barijera i prepreka koje smo postavili unutar nas, odvajajući se od životne energije. To je veoma važan problem, i mi ćemo se tome još vratiti.
            Ali, za početak, zapazimo: naš svet je stvaranje ne samo jed­nos­tavne životne energije, već njeno kretanje. Kretanje životne snage, pokretanje energije u svetu... Zar to ne liči na pokretanje vaz­duha? Veoma. Zar to ne liči na vetar - premeštanje vazdušne mase nad zemljom, zar to ne liči na disanje - premeštanje spolja­šnjeg vazduha unutar tela i obratno? Podseća! Praktično, to je identično. Pokretanje vazduha je pokretanje životne energije.
            Pokretanje vazduha unutar tela i obratno predstavlja čovekovo disanje. Pokretanje energije u Svetu je disanje Sveta. To je disanje Prirode, disanje Svemira.
            Naš svet je ogroman, živ organizam koji ume da diše. To disanje, to pokretanje energije, ta životna snaga i jesu ono što stva­ra život. Ljudi, kao i sva druga bića, su malene kopije velikog živog organizma - našeg sveta, čiji smo svi mi sastavni delić. Mi smo izgrađeni po ugledu na njegov lik: on živi, postoji samo onda kada diše, tj. kada se u njemu dešava pokretanje životne sile - mi živimo samo onda kada dišemo. Ali, kako dišemo? Disati može­mo na različite načine. Ako želimo da kroz život vučemo bolesti i patnje - dovoljno je da slabo uvlačimo malu količinu prljavog vaz­duha, neispunjenog kiseonikom i energijom, u pluća i obratno. Da, vi nećete umreti, čak i ako tako dišete. Za slabu podršku života, to je dovoljno. Za potpun, vredan, zdrav i srećan život - ne.
            U svetu su procesi pokretanja vazduha i pokretanja energije neodvojivi jedan od drugoga. Ali, čovek u procesu civilizacije se odvo­jio od životne sile, unakazio je svoju prirodu. Zbog toga većina ljudi diše tako samo da prebacuje potpuno nedovoljnu količinu vazduha u pluća i obratno, ne dajući da zajedno sa vaz­duhom uđe životna sila, ne omogućava toj životnoj energiji da slobodno cirkuliše u telu, dostigne svaku ćeliju. Zbog toga ljudi i žive sa bolestima i patnjama i umiru pre vremena.
            Sada se vratimo razgovoru o barijerama koje ne dozvoljavaju životnoj energiji da slobodno kruži po telu.

 
ŠTA NAM SMETA DA ŽIVIMO, ŠTA NAM SMETA DA DIŠEMO
            Svet koji nas okružuje je živ, vitalan, on diše, tj. u njemu se sve vreme pokreće životna sila. Disanje sveta je kretanje energije. Ukoliko želimo da budemo zdravi i srećni, ukoliko želimo da život predstavlja radost, mi moramo naše disanje da iz prostog i besko­risnog uvlačenja vazduha promenimo u proticanje energije. Neophodno je da svaki naš udah bude energetski. Šta smeta većini ljudi da učine svoje disanje energetskim? U čemu leži prepreka da se unutar sebe pusti životna sila i da joj se dopusti da se kreće, nosi energiju i zdravlje?
            Životna energija, “ki”, “ći” ili “prana” - to je zdrava, harmonič­na, isceljujuća energija. Ali, osim nje u svetu postoji još i druga - nez­drava, negativna energija. Odakle ona dolazi? Sigurno ne dolazi iz same prirode.
            Svu negativnu energiju čovek sam stvara unutar sebe, ta energija istiskuje isceljujuću životnu energiju, ne dozvoljavajući joj da se sjedini sa razlivenom životnom energijom.
            Pokušajte da se bar za trenutak distancirate od svojih prob­le­ma, misli, osećanja, bolesti, nesreće, strahova, tuge, radosti, nade, očajanja... Pogledajte na sebe i na okružujući svet pogledom posmatrača sa strane, pogledom stranca i svedoka koji je prvi put stigao u ovaj svet i prvi put ga ugledao. I na svoje telo pogledajte pogledom stranca. Zamislite da su vam ga dali zbog udobnosti putovanja po tom svetu, a da vaša istinska suština, vaša duša, samo meri taj kostim, da bi ga opet ponovo skinula... 
            Ukoliko uspete da pogledate na sve oko sebe i na same sebe pogledom posmatrača sa strane - moguće je da će vas ushititi veličina i lepota sveta koju ranije niste primećivali! Možda ćete osetiti duboko, moćno, veličanstveno i mudro spokojstvo prirode.
            Čak i kada je na moru velika bura, vi možete osetiti veliki spokoj. Da, more huči i buči, ali je pritom u svojoj dubini mirno, ne uzbuđuje se.
            Ukoliko uspete da osetite taj veličanstveni spokoj sveta oko sebe, ukoliko osetite da je svet spokojan - ali istovremeno aktivan, pogledom posmatrača sa strane zavirite unutar sebe.
            Ali, užas! Vi možete videti tamo sasvim suprotnu sliku. Tamo, unutar vas nema mira - tamo udaraju talasi straha, nemira, patnje, zlobe, besa, razdraženje... Znači li to da se unutar vas pokreće energija? Apsolutno ne! Reklo bi se da unutar vas sve ključa, ali ako hoćete da osetite energetski tok, nećete osetiti ništa osim nepoznatog okamenjenja: unutra kao da je sve zamrzlo, ali vas pri tome trza nemir.
            Evo kakva je ogromna razlika između stanja u kome prebiva čovek i stanja prirode. U prirodi je sve u pokretu - ali istovremeno u miru. U čoveku nema pokreta, ali postoji odsustvo mira - nemir.
            Eto šta je čovek učinio sa sobom. Eto kako je unakazio svoju prvobitnu prirodu, kako ju je zamenio za nešto potpuno suprotno. Od sveg jedinstva sa okružujućim svetom prirode, čovek se nije samo odvojio - on joj se suprotstavio. Kretanje i mir prirode - zastoj i nemir u čoveku!
            Kako vratiti svoju istinsku prirodu, kako promeniti sebe, kako u život pustiti životnu snagu, kako se otvoriti prema svetu i prognati iz duše nemir i kako u nju useliti mir prirode? Kada je Niši rešio da izleči sebe bez obzira na sve, ta pitanja su postala najvažnija u njegovom životu. Počeo je svuda da traži odgovore i uskoro ih je pronašao. Otkrio je da je životna energija tesno povezana sa disanjem. To znači sledeće: naučiti pravilno disati, znači ovladati i životnom energijom. Shvatio je da disanje može da postane jedan od najboljih iscelitelja.
            Kada se unutar nas pojave barijere i energetske blokade, mi time prizivamo životne energije negativnog karaktera koje ulaze u nas i tako se pojavljuju bolesti. Ka isceljenju vode dva puta. Prvi put je da se radi neposredno nad barijerama koje stvaraju loše energije unutar nas. Drugi put je naučiti pravilno disati, i tada će barijere i negativna energija otići same po sebi.
            Svaki čovek sam treba da odabere koji je od ta dva puta za njega bolji. Prvi put je put samo za odabrane: veoma je težak i komplikovan. Drugi put je dostupan svima.
            Razmislite: da li je jednostavno tek tako otkloniti nemir iz svoje duše? Učinivši to, vi, verovatno, možete početi da dišete pravilno. Ali, kako ćete to učiniti? Nemir je nemoguće odstraniti snagom volje, nemoguće je narediti sebi da se ne uznemiravamo. Iz toga ništa neće proizaći. Ali, može se jednostavno regulisati disanje. Sa njim će se regulisati i tok životne energije u organizmu. I tada će nemir i druge vrste štetne energije nestati same po sebi.
            Ne samo nemir, već i druge vrste štetne energije u nama stvara­ju bolesti. Negativnu energiju stvaraju sledeća osećanja: gnev, strah, tuga i žalost, nemir, utučenost, snažno nervno uzbu­đenje, ko­je se često skriva pod maskom prekomerne radosti. Zar i radost može da stvori lošu energiju? Zar radost nije najsvetlije osećanje? Prava radost je svetao i čist osećaj. Ali, postoji i druga radost, tačnije, ono što se rađa pod plaštom radosti, ali ne pose­duje njenu čistotu i mir. Nervno uzbuđenje usled neodme­renog uzbuđenja je takođe vrsta loše energije ili neprirodna radost, jer je od prave radosti daleko. Vremenom ćete naučiti da razlikujete svetlu, istin­sku radost od neumerenog uzbuđenja i osetićete kako na različite na­či­ne dišemo kada se svetlo radujemo i kada se neodme­reno uzbu­đujemo.
            Kako svaka od negativnih energija utiče na našu životnu energiju?
            Gnev, doslovno “mućka”, zamućuje svu životnu snagu orga­niz­ma, podiže je na vrh i zatim proliva. Lišena životne energije koja se penje gore, i umesto nje dobijajući negativne energije gne­va, strada jetra - ona doslovno okamenjuje, od elastične i žive posta­je tvrda i beživotna.
            Strah, naprotiv, spušta životnu energiju. Spuštajući se, ener­gija ostavlja organizam opustošen, i umesto energije koja se spušta, na njenom mestu ostaje negativna energija koja ranjava bubrege.
            Tuga i žalost dovode do razvejavanja i veoma brzog trošenja životne energije. Kao posledica, energetski se opustošuju pluća. Nastaju plućne i bolesti disajnih puteva. Takođe se uništava i volja.
            Nemir, nespokojstvo: Potpuno opustošuju organizam, lišavajući ga životne energije. Zbog toga ostaju nezaštićeni mnogi organi, a najvažnije - krv, koja dostavlja hranu svim organima i tkivima. Lišena životne energije, krv opustošuje i izbacuje iz stroja ceo organizam.
            Utučenost (potištenost) koči kretanje životne energije. Stvara se zastoj u oblasti želuca i slezine, i oboljevaju ti organi.
            Neprirodna radost usporava kretanje životne snage u oblasti srca. Životna energija se tamo rasejava, zbog čega srce ne može da radi normalno, a um ne može da se koncentriše i jako se rasklima­vaju nervi.
            U starim kineskim traktatima se direktno govori o tome kako gnev razjeda jetru, prekomerna radost ranjava srce, utučenost i zamišljenost štete slezini, strah uništava bubrege.       
            Destruktivan uticaj tih negativnih energija je velik. Kada smo pod vlašću takvih energija, mi sebe odsecamo od harmoničnog i mirnog sveta, mi prestajemo da budemo deo njega, ne omogu­ćavamo životnoj energiji da slobodno cirkuliše u organiz­mu. Počinjemo nepravilno da dišemo, loše se osećamo, razboljevamo se, ne radujemo se životu i sami sebi. Ako naučimo energetsko disanje, na taj način možemo da vratimo potrošenu energiju har­mo­nije, da vratimo životnu energiju i da se nosimo sa bolestima. Zbog toga u sistemu Nišija disanje zauzima tako važno mesto.
            Pravilno, energetsko disanje otkriva unutar nas Isceljujuće Sile koje pomažu kretanje životne energije koja je razlivena po svetu. Kada u sebi otkrijemo Isceljujuću energiju, možemo da ozdra­vimo i da se izlečimo sami, ne pokušavajući da nađemo isce­lje­nje negde - spolja - kod lekara ili u lekovima. Sve što nam je potrebno za isceljenje leži unutar nas.
            Veoma je važno shvatiti da isceljujuću energiju ne treba tražiti tamo negde, kod nekoga, već isključivo unutar sebe. Samo otkri­vajući isceljujuću snagu unutar sebe, mi možemo da ozdra­vimo. Sve što se dešava spolja - ne leči. Savremena medicina pokušava da izleči čoveka spoljašnjim sredstvima. Lekari znaju sve o bolestima i sredstvima kojima se leči, ali pri tome ne znaju glavno: put kojim dolazi zdravlje. A zdravlje dolazi samo jednim jedinim putem: zajedno sa životnom energijom sveta. Odstraniti bolest - uopšte ne znači učiniti čoveka zdravim. Ukoliko u organizmu ne cirkuliše ili loše cirkuliše životna energija - mogu se, naravno, lekovima odstraniti spoljašnji simptomi bolesti, ali je nemoguće vratiti zdravlje dok se ne uspostavi kretanje životne energije. Čo­veku se može dati tableta protiv kašlja, i on će prestati da kašlje. Da li to znači da je životna sila u njegovim disajnim putevima i plu­ćima počela normalno da cirkuliše? Naravno, ne. Ona se tamo kre­će isto tako loše kao i ranije, a najverovatnije je da se uopšte ne kreće, jer se tamo stvorio zastoj energije. Ali, bolesnik više ne kaš­lje - i misli, da je zdrav. Međutim, bolest se samo zavukla u dubinu i širinu, počela je da zahvata sve nove i nove oblasti orga­niz­ma, može da se manifestuje u boku ili upalom drugih organa. Eto šta radi medicina - misli kako da pobedi bolest, a nimalo ne ramišlja o tome šta znači biti zdrav i kako čoveka dovesti do zdrav­lja.

Pregleda: 2468

Datum: Petak, 11 decembar 2015