229_0.jpg
-15%

Orah i leska - Šoškić Miladin

  • Izdavač: Partenon
  • Žanr: Poljoprivreda
  • Format: 170x240
  • Povez: broširan
  • Pismo: Latinica
  • Broj strana: 184
  • ISBN: 978-86-7157-368-9
  • Težina: 300.00 g
600,00 RSD 510,00 RSD
Prema pomološkoj klasifikaciji, grupu voćaka sa jezgrastim plodovima čine orah, leska, badem i kesten.

Među jezgrastim voćem orah i leska su najznačajnije voćne vreste. Veliki značaj oraha i leske potiče od njihove višestruke upotrebne vrednosti. Plodovi oraha i leske bogati su vitaminima, mineralnim materijama, proteinima, uljima i dr. Jezgra oraha i lešnika kaloročnija je više od tri puta od goveđeg mesa. Drvo oraha je visoke tehnološke vrednosti, neki delovi biljke imaju lekovito svojstvo i dobra su pčelinja paša. Zato interesovanje za gajenje i proizvodnju oraha i leske stalno raste. Naročito interesovanje za njihovo komercijalno gajenje je u mediteranskim zemljama, u SAD i drugim područjima. Kalifornija je zemlja sa najrazvijenijom tehnologijom gajenja oraha.

U Evropi su najveći proizvođači oraha Francuska, Grčka i Rumunija, dokle u Italiji i Španiji razvijena proizvodnja lešnika. U našoj zemlji oraha i leske ima u svim voćarskim rejonima. I pored velikog značaja tih voćnih vrsta i povoljnih uslova za gajenje, njihova proizvodnja ne podmiruje domaće potrebe. Orah i lešnik su vrlo deficitarni i na svetskom tržištu.

Poslednjih godina se mnogo uradilo na stvaranju novih sorti, tako da su u nekim zemljama dobijene nove, kvalitetnije i produktivnije sorte. Kod nas se orah i leska tek u novije vreme gaje na savremen, komercijalan način u plantažnim zasadima. Do sada je rasprostranjenost oraha i leske u Srbiji i Crnoj Gori više bila posledica povoljnih prirodnih uslova nego organizovanog uticaja nauke. Donedavno se u nas sadnja oraha i leske obavljala sadnicama proizvedenim iz semena (što se negativno odražavalo na krajnji rezultat) i veoma malo sadnica proizvedenim kalemljenjem. Danas se u našoj zemlji i sadnice oraha masovno proizvode kalemljenjem, a stvorene su nove kvalitetnije sorte i izdvojeni produktivniji tipovi domaćeg oraha koji daju veću i redovnu proizvodnju.

Orah i leska zahtevaju određene specifične ekološke uslove i daju dobre privredne rezultate samo u određenim i za njih pogodnim staništima.

U ovoj knjizi prikazani su ekološki uslovi kao i biološko.fiziološke i genetske karakteristike oraha i leske, kao osnov za uspešno gajenje i rentabilnu proizvodnju. Knjiga je prvenstveno namenjena voćarskim stručnjacima, studentima poljoprivrednih fakulteta, viših poljoprivrednih i srednjih škola voćarskog smera, kao i svima koji žele da obnove i dopune svoje znanje o proizvodnji, biološko-tehnološkim osobinama i prehrambenoj vrednosti oraha i lešnika.

Mart, 2005

Autor

PREDGOVOR

ORAH

PRIVREDNI ZNAČAJ, POREKLO I RASPROSTRANJENOST ORAHA
OPLEMENJIVANJE ORAHA
CILJEVI OPLEMENJIVANJA ORAHA
VAŽNIJE VRSTE ORAHA IZ RODA JUNGLANS
OBIČNI (PERSIJSKI) ORAH (JVNGLANS REGIA L.)
ISTOČNOAMERIČKl CRNI ORAH (JUNGLANS NIGRA L.)
AMERIČKI (PUTERASTI) SIVl ORAH (J CINEREA L.)
JAPANSKI ORAH (J SIEBOLIANA MAH.)
SRCOLIKI ORAH (J. CORDIFORMIS MAH.)
MANDŽURIJSKI ORAH (J. MANDSHURICA MAH.)
KALIFORNIJSKl ORAH (J. CALIFORNICA MAH.)
TEKSAŠKI CRNl ORAH (J. RUPESTRIS ENGELM.)
KANADSKI ORAII (J. HINDSIIJEPSON.)
CITOGENETIKA ORAHA
BIOLOGIJA CVETANJA ORAHA
NASLEĐIVANJE OSOBINA KOD ORAHA
METODE OPLEMENJIVANJA
MORFOLOŠKO-FIZIOLOŠKE OSOBINE ORAHA
MORFOLOGIJA
KOREN
STABLO
DEBLO
KRUNA
LIST
PUPOLJCI
CVET
PLOD
FIZIOLOŠKE OSOBINE OR4HA
PERIODIČNOST GODIŠNJEG CIKLUSA
FAZE U TOKU VEGETACIJE
CVETANJE ORAHA
POR4ST PLODOVA ORAHA
FIZIOLOGIJA RODNOSTI ORAHA
FIZIOLOGIJA ISHRANE ORAHA
EKOLOŠKI USLOVI ZA GAJENJE ORAHA
ZEMLJIŠTE
NAJPOGODNIJA ZEMLJIŠTA ZA ORAH
SORTE ORAHA
AMERIČKE SORTE
FRANCUSKE SORTE
BUGARSKE SORTE
RUMUNSKE SORTE
MAĐARSKE SORTE
MOLDAVSKESORTE
NEMAČKE SORTE
OSTALE POZNATE SORTE
DOMAĆE SORTE I SELEKCIJA ORAHA
RAZMNOŽAVANJE ORAHA
PODLOGE ZA ORAH
NAČIN I VREME KALEMLJENJA ORAHA
PREKALEMLJIVANJE STARIJIH STABALA
NEGOVANJE SADNICA U RASTILU
POSTUPAK SA SADNICAMA DO SAĐENJA NA STALNOM MESTU
PODIZANJE ZASADA ORAHA
PRIPREMA ZA PODIZANJE ZASADA
PRIPREMA ZEMLJIŠTA ZA PODIZANJE ZASADA
IZBOR I PRIPREMA SADNICA ZA SAĐENJE
SAĐENJE
NEGOVANJE ORAHA U REDOVNOJ PROIZVODNJI
ODRŽAVANJE ZEMLJIŠTA U ZASADU ORAHA
ZASTIRANJE (mulčiranje) ZEMLJIŠTA
REZIDBA ORAHA U RODU
ĐUBRENJE ORAHA
NAVODNJAVANJE
ZAŠTITA ORAHA OD PROUZROKOVAČA BOLESTI I ŠTETOČINA
BOLESTI ORAHA
ŠTETOČINE ORAHA
BERBA, PRANJE, SUŠENJE, BELJENJE I KLASIRANJE PLODOVA ORAHA

LESKA

LESKA (CORYLUS)
PRIVREDNl ZNAČAJ
RASPROSTRANJENOST I PROIZVODNJA
POREKLO IISTORIJA LESKE
MESTO LESKE U SISTEMATICI BILJAKA
VAŽNIJE VRSTE LEŠNIICA
OPLEMENJIVANJE LESKE
CILJEVI OPLEMENJIVANJA LESKE
CITOLOGIJA LESKE
BIOLOGIJA CVETANJA LESKE
NASLEĐIVANJE OSOBINA KOD LESKE
METODE OPLEMENJIVANJA LESKE
MOREOLOŠKE I FIZIOLOŠKE OSOBINE LESKE
MORFOLOŠKE OSOBINE
KOREN
KRUNA
LIST
PUPOLJCl
CVETOVI
CVETANJE
OPRAŠIVANJE I OPLOĐENJE
PERIOD PORASTA PLODOVA LESKE
EKOLOŠKI USLOVI
UTICAJ ZEMLJIŠTA NA USPEVANJE LESKE
UTICAJ KLIMATSKIH ČINILACA NA USPEVANJE LESKE
UTICAJ OROGRAFIJE NA UZGOJ LESKE
POMOLOŠKI PREGLED SORTI LESKE
SORTE LESKE
RIMSKI UKUSNI
PIJEMONTSKI
HALSKI DŽIN
DUGl ŠPANSKI
KOSFORD
NEGRET
LAMBERTOV BELI
BARSELONA
TREBIZONDA
MARTADELA
SIVRI
OKRUGLI BELI
DAVUANA
ROJAL
BOLVILEROVOČUDO
ISTARSKI DUGI
ENIS
TONDADI ĐIFONI
RAZMNOŽAVANJE LESKE
PRIPREMA ZEMLJIŠTA
ĐUBRENJE
IZBOR SORTI
IZBOR SADNICA
RASTOJANJE IZMEĐU STABALA U ZASADU
SAĐENJE LESKE
NEGA ZASADA DO STUPANJA U PERIOD RODNOSTI
FORMIRANJE KRUNE
FORMIRANJE VAZE
FORMIRANJE DRUGIEI OBLIKA KRUNE LESKE
ODRŽAVANJE ZEMLJIŠTA U ZASADU LESKE
NEGA ZASADA LESKE U RODU
REZIDBA LESKE U RODU
ĐUBRENJE
NAVODNJAVANJE
ZAŠTITA LESKE OD PROUZROKOVAČA BOLESTII ŠTETOČINA
BERBA PLODOVA LESKE
KLASIRANJE PLODOVA LEŠNIKA
ČUVANJE PLODOVA LEŠNIKA

Komentari (0)

Preporučujemo

Leska - dr Evica Mratinić


600,00 RSD