Krugovi na engleskim poljima - 12.06.2016


Krugovi na engleskim poljima 2016

Sergej Nikolajevič je u svojoj drugoj knjizi (Čista karma 2/1) pisao o krugovima na poljima (izvod iz knjige). Jedan čitalac je autoru poslao fotografiju krugova koji su se nedavno pojavili na poljima Engleske i zamolio ga je da ih dijagnostikuje, što je on i učinio i istakao da je u pitanju vrlo važna informacija, te je u potpunosti objavljujemo:

Odgovor Sergeja Nikolajeviča (11.6.2016.)
Na engleskim poljima 6. juna se pojavio novi krug. Zašto se krugovi uglavnom pojavljuju u Engleskoj? Reč je o tome da u njoj žive najbogatiji ljudi na svetu; tamo se nalazi svetska elita koja poseduje basnoslovnu imovinu. Na koji način vanzemaljci mogu privući pažnju čovečanstva? Tako što će skrenuti pažnju svetske elite na ono što se dešava. Ako ne na svesnom nivou, onda na podsvesnom. Naša civilizacija srlja ka uništenju, što je vidljivo golim okom. Nije reč o sukobu između Rusije i Amerike, jer ako nestane Rusija, i dalje će postojati Amerika i Kina, a ako nestanu Amerika i Kina, doći će do sukoba između sunita i šiita u okviru muslimanskog sveta. Uvek će neko ratovati protiv nekoga, jer je takav zakon. Postavlja se pitanje: zašto? U indijskoj filozofiji postoji izreka: "Ne postoje ljudi, već ideje". U poslednjem milenijumu ljudi se često sukobljavaju, ne mogu da ostvare pomirenje. Hrišćanstvo, kao religija spasenja, oduvek je pozivalo na milosrđe, kao i neophodnost mirotvorstva u cilju pronalaženja zajedničkog jezika, ali ljudi to nisu usvojili. Ukoliko ne bude pronađeno rešenje koje vodi ka izglađivanju konflikata i prožimanju suprotnosti, naša civilizacija neće imati izgleda da preživi.

Sada par reči o poruci. Govorio sam o tome da sve poruke koje nam stižu na podsvesnom nivou predstavljaju određenu informaciju, koja poziva na nešto i priprema ljude za to. Iz moje perspektive, ovaj crtež na poljima, koji se pojavio 6. juna, predstavlja ključni program za opstanak čovečanstva u bliskoj budućnosti. Na slici se nalaze dva kruga, koji se međusobno razlikuju a spojeni su rombom. S aspekta mojih istraživanja, kada pravim skicu kako izgleda poklonstvo nečemu – ono je romboidnog oblika. Kvadrat predstavlja stagnaciju, paraliloped je smrt, a trougao predstavlja poniženje. Dakle, romb predstavlja poklonjenje, vezanost. Zašto taj oblik upućuje na vezanost? Ukoliko razmislimo, shvatićemo da se njegov smisao sastoji u sledećem: suprotnosti, koje ne mogu da se pomire, počinju međusobno da se uništavaju: u politici, ekonomiji, religiji. Ako suprotnosti ne pronađu zajednički jezik i ne mogu da se prožmu, tada naša civilizacija nema šanse da preživi. Jedini način da spasimo civilizaciju – jeste prožimanje dve osnovne suprotnosti, koje su tokom poslednjih nekoliko hiljada godina bile nepomirljive, a to je naučni i religiozni način razmišljanja, istočni i zapadni. Kipling je izjavio da je Istok - Istok, a Zapad je Zapad i da oni nikada ne mogu biti usklađeni.

Ovde, na ovoj slici, predstavljena je ideja prožimanja suprotnosti. Ne radi se o njihovom srastanju, već harmoničnom prožimanju. One treba da se objedine na unutrašnjem planu, a na spoljašnjem da sačuvaju svoju nezavisnost, što je takođe predstavljeno na slici. Dve suprotnosti deluju kao da se prožimaju, ali u njihovom središtu se nalaze dva mala kruga - što znači da spoljašnje protivrečnosti i razlike moraju da se sačuvaju, one ne bi trebalo da se stope u jedan krug. Po kvalitetu entiteti moraju da zadrže različitost, ali iznutra treba da postanu jedinstveni, odnosno nauka i religija treba da se ujedine, zapadna i istočna svest treba da se povežu kroz novi način razmišljanja. Na taj način, viši nivoi svesti nas opominju da dolazi vreme velikog prožimanja – i da je to osnovni uslov za opstanak i spasenje naše civilizacije. Ovaj crtež se na poljima Engleske nije pojavio slučajno, on ima mističnu funkciju po pitanju uticaja na našu podsvest. Vreme će pokazati.