Novogodišnje obraćanje S.N. Lazareva čitaocima - 30.12.2016
Dragi čitaoci, čestitam vam Novu godinu, kao i činjenicu što se protekloj, 2016. godini, nije dogodio nuklearni rat. Svet balansira na ivici opstanka u svakom pogledu, na vojnom, ekonomskom i ekološkom planu. Ali najveća katastrofa koja se dešava je ona, koja protiče u čovekovoj duši, a to je gubitak vere, ljubavi i morala. Upravo je to ono što danas nedostaje našoj civilizaciji. Ukoliko ne pronađemo pravi put, neće nas spasiti nikakva ekonomija, novac, političke ili ekonomske mere.

Poslednjih godina pratio sam vodeće države i na svakom koraku video jako opasna znamenja onoga što se u Bibliji naziva apokalipsom. U ovoj godini nešto se dogodilo… Uobičajeni šabloni ponašanja počeli su da se raspadaju, kult novca i blagostanja počeo je da stupa na drugi plan. Naša civilizacija počinje da se budi i traži nove putokaze što je veoma važno i iznenađujuće, predstavlja vrlo pozitivan znak. Od toga koliko se svako od nas na prvom mestu bude brinuo o svojoj duši, shvatajući da je najvažnija sreća duše, a tek potom blagostanje i zdravlje, od toga danas mnoga toga zavisi. Ljubav prema Bogu u svakodnevnom životu manifestuje se kao bezuslovna i nesebična ljubav koja ni od čega ne zavisi. Na spoljašnjem nivou, ljubav se manifestuje kao bezuzročna sreća, a u uobičajenoj situaciji ljubav je radost koja se ispoljava nezavisno od dobitaka. U onoj meri u kojoj se ne odričemo od ljubavi, od sreće i radosti u duši, toliko će nam biti lakše da promenimo sebe kao i svet koji nas okružuje.

Zato, svim čitaocima želim da se u sledećoj godini ni pod kakvim uslovima i okolnostima ne odriču ljubavi, unutrašnje sreće i radosti koji nam pomažu da prevaziđemo sve teškoće, prepreke i promenimo sebe i mir u celini.

Želim vam puno uspeha, mirno nebo nad glavom, iskrene prijatelje, porodičnu sreću, i pre svega puno ljubavi, radosti i pozitivne energije.

Vaš autor