Kurs S.N. Lazareva "Sam svoj iscelitelj" 11.3-1.4.2023.

Šifra: 1103-0104-2023

 • Autor: S.N. Lazarev
 • Serija: Predavanja i seminari S.N. Lazareva
 • Format: Ulaznica i uključenje na Telegram kanal
 • Pismo: srpski, latinica
 • Vreme početka: 11.3.2023. - 13:00
 • Prevod: Titlovi na srpskom jeziku: latinica
 • Dostupnost: do 1.4.2023.
 • Trajanje: 22 dana

Postavite pitanje

4.700,00 RSD


UPUTSTVO ZA KUPOVINU ULAZNICA
Molimo učesnike da nakon kupovine obavezno provere "Spam", "Promocije", Društveno"

KURS S.N. Lazareva SAM SVOJ ISCELITELJ


Detaljan program kursa, raspored i satnice


Kurs S.N. Lazareva  "Sam svoj iscelitelj" obuhvata:

 • Novu praksu S.N. Lazareva: „Kako oprostiti i isceliti bol uvrede“ (11.3.2023.-13:00)
 • Interaktivni rad na sebi u trajanju od 20 dana na Telegramu koji obuhvata 10 tematskih jedinica, uključuje video-uputstva S.N. Lazareva i zadatke nad kojima učesnici rade (Od 13.3. do 1.4.2023.)


Datum održavanja prakse „Kako oprostiti i isceliti bol uvrede“: 11.3.2023. – 13:00

Datum početka kursa na Telegramu: 13.3.2023. 10:00. Do 1.4.2023. - 13:00 (20 dana)

Završetak kompletnog kursa: 1.4.2023.

Trajanje prakse: 84 min.

Ukupno trajanje kursa: 22 dana

Mesto održavanja: striming platforma (praksa) i od 13.3.2023. - aplikacija Telegram, na kanalu S.N. Lazareva (kurs)

Prevod: titlovi na srpskom jeziku (latinica)

Prodaja ulaznica se zatvara: 13.3.2023. - 18:00 (uslov je da se OBAVEZNO prođe praksa "Kako oprostiti i isceliti bol uvrede". Posle tog datuma, uključenje nije moguće. Takođe nije moguća ni kupovina zasebne ulaznice za praksu ili kurs)

Cena kursa: 4700 din. (40 eur)

Dostupnost prakse: do 1.4.2023. (za gledanje - download nije moguć)

Dostupnost kursa: materijal ostaje na kanalu i neće se uklanjati (download materijala nije moguć)

Napomena: 3 dana pred praksu “Kako oprostiti i isceliti bol uvrede” na Telegramu će biti objavljeni zadaci koje je autor postavio pred učesnike, radi pripreme za praksu (update: zadaci su objavljeni).

Napomena: Zajednički rad na praksi biće organizovan na "Telegramu" 7 puta u periodu 11.3-1.4.2023. Raspored.

Neophodni tehnički uslovi:
1. Instalacija aplikacije Telegram na Google Play ili App Store (na Telegramu će se organizovati kurs)
2. Nakon kupovine ulaznice, poslaćemo vam link za pristup Telegram kanalu S.N. Lazareva.


Program kursa "Sam svoj iscelitelj"

Detaljan program kursa


U današnje vreme, više nego ikad, svima nama su potrebne korenite promene da bismo ostvarili harmoniju koja će nam omogućiti da ispravno reagujemo na događaje u svetu oko nas, osećamo i ispravno se ponašamo. Od toga zavisi kako će se dalje odvijati naš život i sudbina.

Mnogi ljudi koji su se upoznali sa istraživanjima S.N. Lazareva, osetili su njihovu istinitost i ogroman praktični značaj kroz promenu i poboljšanje svog života. Nije tajna da se usvajanje znanja najlakše i najefikasnije odvija pod vođstvom iskusnog mentora, koji praktikantima skreće pažnju na najvažnije stvari i pokazuje kako da stečena znanja primene u praksi.

S.N. Lazarev je razradio kurs “Sam svoj iscelitelj" koji je koncipiran upravo na ovim principima. Kurs pomaže da se ubrza proces usvajanja sistema S.N. Lazareva i način njegove primene u praksi.

Autor je u svom programu izdvojio deset osnovnih koraka, etapa, kroz koje svaki čovek mora da prođe ako želi da promeni svoj život i bez kojih dalji rad na sebi nema efikasnost. Prvi korak u programu i početak kursa je rad na temi opraštanja i pokajanja  kroz novu praksu „Kako oprostiti i isceliti bol uvrede“.

Svaka etapa u kursu je propraćena video-snimkom u kome Sergej Nikolajevič objašnjava temu i pred učesnike postavlja zadatke nad kojima treba da rade tokom dva dana. Time počinje najvažniji deo kursa, rad na sebi i on protiče kroz interaktivnu razmenu iskustva s drugim učesnicima, razgovore o teškoćama s kojima ste se susreli. Ispunjavajući svakodnevne zadatke, svako će moći da uoči i oseti blagotvorne promene koje će se desiti u njegovom životu i okruženju.

O ovom delu kursa, koji počinje 13.3.2023. a završava se 1.4.2023., i odvija se na „Telegramu“ brinuće se i učesnicima podršku pružati tim odobren od strane autora.

Nadalje se obrađuju teme koje autor smatra najvažnijim u radu na sebi. Na osnovu njegovih saveta i zadataka, dublje ćete razraditi sledeće teme:

 • Prevazilaženje uninija (depresije, očaja, -nezadovoljstva životom)
 • Oslobađanje od uvreda, prezira i osuđivanja
 • Isceljenje odnosa sa roditeljima, decom, ljudima koje volimo
 • Ispravno rešavanje konflikata
 • Zajednički trodnevni post
 • Očuvanje bezuslovne ljubavi

Moći ćete dublje da uđete i spoznate uzroke vaših bolesti i problema, da otklonite očekivanja koja imate od ljudi, uvređenosti, strahove i žaljenja. Da preispitate trenutke nezadovoljstva sobom i svojom sudbinom. Veoma je važno naučiti kako transformisati negativne emocije u pozitivne. Radeći pod vođstvom autora, i radeći na situacijama koje ste smatrali gubicima, neprijatnostima i nepravdom, osetićete da ste kroz njih dobili priliku da budete jači, aktivniji, dobrodušniji, optimističniji i milosrdniji. Moći ćete ponovo da prođete kroz najbolnije konfliktne situacije sa osećajem ljubavi i prisustva Svevišnjeg u svemu. Ako idemo ka Bogu i počnemo da uvećavamo ljubav, onda će nas Svevišnji uvek zaštititi i spasiti.

Ozbiljan rad na programu "Sam svoj iscelitelj" pomoći će vam da postanete harmoničniji. U ovom stanju, osetićete da možete da rešite svaki problem i poboljšate svaki odnos. To će vam uliti optimizam, veru u sopstvene sile i pokloniti energiju koja je svima nama neophodna da bismo promenili sebe i svoj život. Vaša preporođena osećanja će početi da vam ukazuju put koji će vas učiniti istinski srećnim.

Ono što je najvažnije, ovo je viši stepen praktičnog rada na sebi, ovo je iskorak uz dosadašnjeg rada, kad autor u trajno vlasništvo predaje alat kako raditi na sebi.


PRAKSA "Kako oprostiti i isceliti bol uvrede"

Oprostiti znači prihvatiti Božju volju, sačuvati ljubav prema onome ko nas je uvredio i biti spreman promeniti samog sebe, što će biti najefikasniji način da se promene i drugi.

Oprostiti drugom čoveku, ponekad može da bude neverovatno teško. Ali i pored toga, oproštaj je neophodan. Ono što mi doživljavamo kao uvredu, zapravo je naše neprihvatanje Božje volje i odricanje od ljubavi prema Bogu. Bog je izvor svega, a kada se raskida podsvesno jedinstvo s Njim, tada gubimo izvor života i energije. Stoga, svaka neoproštena uvreda može da dovede do ozbiljnih sudbinskih i zdravstvenih problema.

Neophodno je da shvatimo da je ozlojeđenost oblik zaštite i da će se potiskivanje uvrede pretvoriti u problem ili bolest. Treba da naučimo da energiju stresa usmerimo ka sopstvenom razvoju, vaspitavanju sebe i drugih. Da bismo lakše oprostili, potrebno je da težimo da izgradimo takvo unutrašnje stanje u kome nećemo biti povređeni. Ako smo ispunjeni ljubavlju, u svemu vidimo Božju volju, ako smo optimisti, energični i nezavisni, onda ćemo lakše i oprostiti.


Ako su nas drugi uvredili, razlog se krije prvenstveno u nama – u našoj nesavršenosti, nesposobnosti da komuniciramo s ljudima, pogrešnom odnosu prema svetu koji nas okružuje. Vređa se onaj ko ne može da prihvati gubitak, ko ne ume da se žrtvuje. Čovek kome je draže da drugima pruža, lako će oprostiti i krenuti dalje. Ali, razumevanje da smo sami, svojim unutrašnjim stanjem privukli druge da nas uvrede, ne bi trebalo da se pretvori u samobičevanje, već da posluži samo kao podsticaj za razvoj.

Teško nam je da oprostimo kad čoveka doživljavamo strancem, dalekim od nas. Svest o jedinstvu svih ljudi u Bogu pomaže nam da u svakoj situaciji sačuvamo ljubav. Moramo se potruditi da osetimo saosećanje prema onome ko nas je uvredio, jer je svojim pogrešnim ponašanjem prvenstveno naneo štetu svojoj duši.

Opraštanje je teško za čoveka koji je prekomerno gord. Kada su zemaljske vrednosti u prvom planu, iznutra je teško prihvatiti Božju volju. Gordost se ispoljava kao trijumf uma nad osećanjima. Umeće da se udaljimo od uma i živimo osećanjima, umeće je da sačuvamo ljubav. Onaj ko ume da voli, ume i da oprosti.

Praksa će vas naučiti kako da ispravno prođete kroz pokajanje i u kakvom stanju to treba da učinite. Praksa će vam pomoći da shvatite i osetite da uvređenošću samo gubite, kao i da zamerke prema drugima, sebi i sudbini ne bi trebalo da postoje. Sve situacije su nam date s Višeg plana da bismo bili harmoničniji i srećniji. U praksi ćete proći kroz ceo svoj život i pokušati da prihvatite uvrede kao pročišćenje duše i priliku za razvoj. Oslobađanje od uvreda i bola koji one nose, daće vam novu energiju, neophodnu da se pokrenete napred u susret zahtevnom i radosnom podvigu – samopromene.

PRAKSA ĆE VAM POMOĆI:

 • Ako ne možete da oprostite osobi koja vas je povredila
 • Ako ste uznemireni, osećate bes i mržnju
 • Ako bezuspešno pokušavate da potisnete uvređenost
 • Ako "premotavate" situaciju koja vam je zabila nož u srce
 • Ako se bavite samokažnjavanjem i ne možete da oprostite sebi
 • Ako ne znate kako da se oslobodite od neoproštenih uvreda


KOME JE NAMENJENA NAŠA PRAKSA?

Putnicima
Onima koji su teorijski potkovani - pročitali su mnogo knjiga, pogledali seminare i sada im je potrebna praksa da iskoriste stečena znanje za preobražaj u stvarnom životu.

Usamljenim
Onima kojima je potrebna podrška na putu promene. Zajednički grupni rad i komunikacija sa istomišljenicima učiniće da osetite jedinstvo, snagu, energiju i uzajamnu pomoć.

Zalutalim
Onima koji se trenutno nalaze u teškoj životnoj situaciji, bolesni su i ne uspevaju da se izbore sa zavisnostima, ali ne odustaju i traže izlaz.

Naprednim dušama
Onima kojima je već dugo poznata „tema“, i ne samo što mnogo znaju, već su i poboljšali svoj život i osećaju da je proces napredovanja i stalnih promena u duši - radost i sreća!


Gotovinske uplate u Beogradu:

Studentski trg - uz prethodnu telefonsku najavu na: 064 444 61 88


Kupovina ulaznica preko regionalnih distributera u lokalnim valutama:

Distribucija Hrvatska (Vinkovci)
lazarev.croatia@gmail.com
Tel./Viber: +385 98629869
https://www.facebook.com/snlazarevhrvatska

BiH (Sarajevo)
oljastikic@gmail.com • Tel./Viber: +387 65 897-429
https://www.facebook.com/snlazarevbih/

Makedonija (Ohrid)
lazarev.makedonija@gmail.com
Tel./Viber: +389 78 381 889
https://www.facebook.com/s.n.lazarevmakedonija

Komentari (0)

Učešće je moguće iz bilo koje tačke sveta!

Potreban je samo internet na bilo kom uređaju:

devices

Ne postoje nikakvi specijalni tehnički zahtevi po pitanju neophodnih verzija programa niti testiranja sistema za neometano praćenje prenosa, sem uobičajene brzine interneta koju uglavnom imaju svi korisnici.

VAŽNO: Ulaznica može biti otvorena na samo jednom uređaju/browseru!

Ukoliko ulaznicu otvorite na različitim uređajima/browserima biće vam blokiran pristup seminaru, a ponovo ćete moći da nastavite s praćenjem tek kada na paralelnim uređajima/browserima zatvorite stranicu i ona bude otvorena samo na jednom. Dopušteno je da naizmenično pratite prenos, npr. preko mobilnog telefona, pa zatim laptopa, ali pre nego što ulaznicu otvorite na novom uređaju, budite sigurni da ste stranicu zatvorili na prethodnom uređaju/browseru.

Prenosu pristupate klikom na link, odnosno ulaznicu koju ste od nas dobili na email nakon uplate. Ispod prozora predviđenog za onlajn emitovanje, postoji prozor stor u kome možete da ostavite svoje komentare, razgovarate sa ostalim učesnicima - na srpskom kanalu. Ipak, u toku rada, S.N. Lazarev preporučuje tišinu.

Snimak će biti aktivan i dostupan učesnicima još narednih 10 dana nakon održavanja seminara i moguće mu je pristupiti preko svog linka-ulaznice. Snimak seminara neće biti u prodaji, ne može se naknadno slati učesnicima na mejl, niti ga je moguće sačuvati na kompjuter.

Ukoliko ne možete da pristupite seminaru, kontaktirajte nas na email tehničke podrške: lazarevsrbija@gmail.com, Telefon / Viber: 381 64 15 77 045

Sergeju Nikolajeviču svakodnevno pristižu pisma od čitalaca s molbom da kod njega zakažu konsultaciju. Mnogim ljudima je neophodna ozbiljna pomoć i podrška u razvoju.
 
Autor je oblikovao nov format rada na sebi u vidu grupne prakse, koja se održava u onlajn režimu.

Zajednički grupni rad proizvodi moćne energetske struje koje objedinjuju sve učesnike, što im omogućava da postignu najbolje rezultate.
 
Istovremeno, ovakva praksa učesnicima pomaže da korak po korak poboljšaju svoje unutrašnje stanje, ispune se životnom energijom i ostvare postavljene ciljeve. Da biste zaista poboljšali svoj život, promenili se i na unutrašnjem i spoljašnjem planu, potrebno je da vreme posvetite svom razvoju. Pritom, upravo ovakva praksa i primena znanja, stečena kroz nju, dovešće do stvarnog razvoja i napretka u životu.
Sergej Nikolajevič je razradio nekoliko meditativnih tehnika koje se posvećene najaktuelnijim i najvažnijim temama. Uz pomoć meditacije, učesnici prakse će lako moći da urone u svoj unutrašnji svet i smire svoj um prateći glas S.N. Lazareva, kao i da se potpuno usredsrede na svoja osećanja, obave određene zadatke i iz meditacije izađu preporođeni.

Radi osnaženja ukupnog efekta, S.N. Lazarev praksu radi sa svim učesnicima, u skladu sa unapred brižljivo pripremljenim tekstom i meditacijom koja se koristi tokom grupne prakse. To će mu omogućiti da se potpuno udubi u proces rada i održava visoku energiju kod svih učesnika.
 
Važno je napomenuti da se efikasnost formata „rada na sebi“ sastoji upravo u tome što objedinjuje ljude u zajedničkom grupnom radu, u određeno vreme, zajedno sa S.N. Lazarevim.

© 2023 Aruna. Sva prava zadržana.

Web development: Zea Stim R&D