219_0.jpg
-20%

Proizvodnja sadnica voćaka - Jovan M. Medigović, Milomir M. Аaković

600,00 RSD 480,00 RSD

U knjizi je detaljno opisano kako treba proizvoditi sadnice u svetu a ako kod nas, značaj sadnog materijala, podela klasifikacija voćaka, razmnožavanje voćaka, stvaranje sorti i podloga voćaka, činioci uspešne rasadničke proizvodnje, klima, toplota, svetlost, voda, zemljište, zatim organizacija rasadnika, veličina, lokacija.

Način proizvodnje i izbor vrsta sorti voćaka za proizvodnju sadnica, proizvodnja kalemljenjem, proizvodnja kalem grančica, kalemljenje podloga...

Iz predgovora:

Voćarstvo je intenzivna i rentabilna grana poljoprivredne proizvodnje. Naučna dostignuća u oblasti biologije, tehnologije i agroekologije omogućila su voćarima da postignu robnu proizvodnju voća.

Naša zemlja je jedna od retkih zemalja u kojoj se mogu gajiti uspešno sve kontinentalne vrste i značajan broj suptropskih vrsta voćaka. No, i pored toga sto imamo prirodne uslove, znanje i tradiciju u gajenju voćaka, do sada nismo uspeli da postanemo jedna od vodećih voćarskih zemalja u Evropi.

Mi danas pod voćnjacima imamo oko 267.000 ha ili oko 7,3% od ukupno obradivih površina, sa oko 90,196.000 rodnih stabala i godišnjom proizvodnjom od 933.200 tona voća (prosek 1991-1994.) ili po glavi stanovnika 94,8 kg.

Naše voćarstvo karakteriše loša struktura po vrstama, sortama i podlogama, amortizovanost velikog broja zasada, neiskorišćenost preradnih kapaciteta, neusaglašen asortiment sa potrebama prerade i izvoza svežeg voća i prerađevina od voća, smanjenje broja stabala i proizvodnje voća iz godine u godinu i neorganizovanost proizvodnje sadnica voćaka, uz rapidno smanjenje i usitnjenost proizvodnje sadnica.

Takvo stanje našeg voćarstva i rasadništva i opredeljenje za brzi zaokret ka većoj i kvalitetnijoj proizvodnji, navelo nas je da prihvatimo inicijativu „PARTENONA“ kao i jednog broja proizvođača sadnog materijala, da napišemo knjigu „PROIZVODNJA SADNICA VOĆAKA“.

Ovom knjigom želimo da ukažemo proizvođačima sadnica voćaka na najvažnije aspekte koji su od uticaja na kvalitet, rentabilnost i ekonomičnost proizvodnje voćnih sadnica, a budućim proizvođačima voća da sugerišemo kakav sadni materijal treba da sade sa gledišta njegovog kvaliteta, zdravstvenog stanja I genetske i tehnološke vrednosti sorti i podloga.

Savremena i naučna dostignuća u ovoj proizvodnji koja su postignuta u razvijenim zemljama nije moguće primeniti bez poznavanja: osnovnih pojmova iz biologije voćaka i klimatskih uslova, najvažnijih načina proizvodnje sadnica kod pojedinih vrsta, izbora najznačajnijih sorti i podloga za pojedine rejone, tehnike i tehnologije proizvodnje sadnica, nege i zaštite od prouzrokovača biljnih bolesti, štetočina i korova, vađenja i manipulacije sadnicama do sadnje u voćnjaku.

U dvadeset poglavlja obrađena je navedena materija i još mnogo toga, uz prezentaciju velikog broja crteža i ilustracija.

Svoja dugogodišnja iskustva i naučna istraživanja kroz veliki broj ogleda, kao i dostignuća kod nas i u svetu iz ove oblasti, pokušali smo da u najkraćim crtama na praktičan načina prenesemo budućim korisnicima ove knjige.


Iz sadržaja:

PROIZVODNJA SADNICA VOĆAKA U SVETU I KOD NAS
ZNAČAJ SADNOG MATERIJALA
NEKI POJMOVI IZ BIOLOGIJE VOĆAKA
PODELA (KLASIFIKACIJA) VOĆAKA
SISTEMATIKA VOĆAKA
ORGANI VOĆKE
ŽIVOTNI I GODIŠNJI CIKLUSI RAZVITKA VOĆAKA
FIZIOLOGIJA VOĆAKA
RAZMNOŽAVANJE VOĆAKA
GENERATIVNO RAZMNOŽAVANJE
VEGETATIVNO RAZMNOŽAVANJE
STVARANJE SORTI I PODLOGA VOĆAKA
HIBRIDIZACIJA
KLONSKA SELEKCIJA
POMOLOŠKE OSOBINE SORTI I PODLOGA

ČINIOCI USPEŠNE RASADNIČKE PROIZVODNJE
KLIMA
TOPLOTA
SVETLOST
VODA (PADAVINE)
VETAR
ZEMLJIŠTE
OSTALI EKOLOŠKI ČINIOCI
FITOSANITARNI USLOVI
EKONOMSKI ČINIOCI

ORGANIZACIJA RASADNIKA
LOKACIJA RASADNIKA
VELIČINA RASADNIKA
KLASIFIKACIJA RASADNIKA
DELOVI RASADNIKA
MATIČNI ZASAD ZA PROIZVODNJU SEMENA
MATIČNI ZASAD ZA PROIZVODNJU VEGETATIVNIH PODLOGA
MATIČNI ZASAD ZA PROIZVODNJU KALEM-GRANČICA
MATIČNI ZASAD ZA PROIZVODNJU SADNICA
SEMENIŠTE, PIKIRIŠTE, PRPORIŠTE I RASTILO
PUTEVI I PARCELE U RASADNIKU

NAČINI PROIZVODNJE I IZBOR VRSTA I SORTI VOĆAKA ZA PROIZVODNJU SADNICA
NAČINI PROIZVODNJE SADNICA POJEDINIH VRSTA
IZBOR VRSTA I SORTI
JABUČASTE VOĆKE
JABUKA
KRUŠKA
DUNJA
MUŠMULA
OSKORUŠA
KOŠTIČAVE VOĆKE
ŠLJIVA
BRESKVA
NEKTARINA
KAJSIJA
TREŠNJA
VIŠNJA
MARELA
JEZGRASTE VOĆKE
ORAH
KESTEN
BADEM
LESKA
JAGODASTE VOĆKE
JAGODA
MALINA
KUPINA
RIBIZLA
OGROZD
JOSTA
KROMA
AKTINIDIJA (KIVI)
DUD
SUPTROPSKE VOĆKE
MASLINA
SMOKVA
AGRUMI (CITRUSI)
NAR (ŠIPAK)
KAKI (JAPANSKA JABUKA)
ROGAČ

PROIZVODNJA SADNICA KALEMLJENJEM
PODLOGE ZA KALEMLJENJE VOĆAKA
OSOBINE PODLOGA ZA KALEMLJENJE
OSOBINE GENERATIVNIH I VEGETATIVNIH PODLOGA PODLOGE ZA JABUČASTE VOĆKE
PODLOGE ZA JABUKU
PODLOGE ZA KRUŠKU
PODLOGE ZA DUNJU
PODLOGE ZA MUŠMULU I OSKORUŠU
PODLOGE ZA KOŠTIČAVE VOĆKE
PODLOGE ZA ŠLJIVU
PODLOGE ZA BRESKVU I NEKTARINU
PODLOGEZA KAJSIJU
PODLOGE ZA TREŠNJU, VIŠNJU I MARELU
PODLOGE ZA JEZGRASTE VOĆKE
PODLOGEZA ORAH
PODLOGE ZA KESTEN
PODLOGE ZA BADEM
PODLOGE ZA LESKU
PODLOGE ZA JAGODASTE VOĆKE
PODLOGE ZA RIBIZLU, OGROZD, JOSTU I KROMU
PODLOGE ZA AKTINIDIJU
PODLOGE ZA DUD
PODLOGE ZA SUPTROPSKE VOĆKE
PODLOGE ZA MASLINU
PODLOGEZA SMOKVU
PODLOGE ZA AGRUME (CITRUSE)
PODLOGE ZA NAR (ŠIPAK)
PODLOGE ZA KAKI (JAPANSKU JABUKU)
PODLOGE ZA JAPANSKU MUŠMULU
PODLOGEZA ROGAČ

PROIZVODNJA PODLOGA I KALEM-GRANČICA
PROIZVODNJA PODLOGA
PROIZVODNJA GENERATIVNIH PODLOGA
PROIZVODNJA VEGETATIVNIH PODLOGA
PROIZVODNJA KALEM-GRANČICA
OSOBINE KALEM-GRANČICE
NAČINI PROIZVODNJE KALEM-GRANČICA

ZASNIVANJE RASTILA
PRIPREMA ZEMLJIŠTA ZA RASTILO
ČUVANJE I PRIPREMANJE PODLOGA ZA SADNJU U RASTILA
SADNJA I SETVA U RASTILU
SADNJA PODLOGA U RASTILU
SAĐENJE KALEMOVA I IZDANAKA U RASTILU
SETVA SEMENA U RASTILU
NEGA PODLOGA U RASTILU

KALEMLJENJE PODLOGA
KLASIFIKACIJA NAČINA KALEMLJENJA
NAČIN KALEML.IEN.IA POJEDINIH VRSTA RADI PROIZVODNJE SADNICA
USLOVI ZA USPEH KALEMLJENJA
ALAT, PRIBOR I MATERIJAL ZA KALEMLJENJE
NOŽ ZA KALEMLJENJE
NOŽ KRESAČ
VOĆARSKA TESTERICA
VOĆARSKE MAKAZE
VEZIVNI MATERIJAL
KALEM-VOSAK
MEĐUSOBNI UTICAJI PODLOGE I SORTE
AFINITET PODLOGE I PLEMKE
OBRAZOVANJE TKIVA NA SPOJNOM MESTU

PROIZVODNJA SADNICA KALEMLJENJEM PUPOLJKOM-OČENJEM
ORGANIZACIJA KALEMLJENJA OČENJEM
PRIPREMA PODLOGA ZA OČENJE
PRIPREMA KALEM-GRANČICA ZA OČENJE
VREME KALEMLJEN.IA OČENJEM
TEHNIKA KALEMLJENJA OČENJEM
PRAVLJENJE UREZA NA PODLOZI
SKIDANJE PUPOLJAKA
UMETANJE PUPOIJKA U PODLOGU
VEZIVANJE KALEMA

PROIZVODNJA SADNICA KALEMLJENJEM GRANČICOM
PRIPREMA PODLOGA ZA KALEMLJENJE
PRIPREMA KALEM-GRANČICA
KALEMLJENJE U PROSTORIJAMA
SOBNO KALEMLJENJE SA STRATIFIKOVANJEM
SOBNO KALEMI JENJE (KALEMLJENJE IZ RUKE) BEZ STRATIFIKOVANJA
KALEMLJENJE NA ZRELO U RASTILU
KALEMLJENJE U VOĆNJAKU
TEHNIKA KALEMLJENJA GRANČICOM
PROSTO I ENGLESKO SPAJANJE
PROSTO I ENGLESKO SPAJANJE SA STRANE
SPA.IANJE NA ISEČAK
KALEMLJENJE POD KORU
POSREDNICI PRI PROIZVODNJI SADNICA

PROIZVODNJA SADNICA BEZ KALEMLJENJA
PROIZVODNJA SADNICA DRVENASTIH VRSTA VOĆAKA
PROIZVODNJA SADNICA VAZDUŠNIM POLOŽNICAMA (MARCOTTING)
PROZVODNJA SADNICA JAGODASTIH VOĆAKA
PROZVODNJA SADNICA (ŽIVIĆA) JAGODE
PROZVODNJA SADNICA MALINE
PROZVODNJA SADNICA KUPINE
PROZVODNJA SADNICA RIBIZLE
PROZVODNJA SADNICA OGROZDA, JOSTE I KROME
PROZVODNJA SADNICA BOROVNICE
PROZVODNJA SADNICA AKTINIDIJE (KIVI)

PROIZVODNJA SADNICA MIKRORAZMNOŽAVANJEM

PROIZVODNJA SADNICA U KONTEJNERIMA
NAMENA KONTEJNERA
ZNAČAJ KONTEJNERSKE PROIZVODNJE
VRSTE KONTEJNERA I SUPSTRATA

NEGA SADNICA U RASTILU
NEGA SADNICA KALEMLJENIII OČENJEM NA SPAVAJUCT PUPOLJAK
RADOVI U JESEN POSLE OČENJA
RADOVI U PROLEĆE
RADOVI U TOKU LETA I JESENI
NEGA SADNICA KALEMIJENIII OČENJEM NA BUDNI PUPOLJAK
NEGA SADNICA DOBIJENIH KALEMLJENJEM NA ZRELO
NEGA DVOGODIŠNJIH SADNICA

ZAŠTITA SADNICA MATERIJALA OD PROUZROKOVAČA BILJNIH
BOLESTI, OD ŠTETOČINA I KOROVA
PRIPREME PREPARATA ZA PRSKANJE
BOLESTI
RAK KORENA
VIRUSI
ŠTETOČINE
GLODARI
SUZBIJANJE KOROVA

UTICAJ ABIOTIČKIH ČINILACA NA USPEŠNOST PROIZVODNJE SADNICA
ZEMLJIŠNI ČINIOCI
KLIMATSKI ČINIOCI

POSTUPAK SA SADNICAMA OD VAĐENJA DO SAĐENJA
VAĐENJE, KLASIRANJE I ČUVANJE SADNICA
PAKOVANJE I TRANSPORT SADNICA
IZBOR SADNICA ZA PODIZANJE ZASADA
KORIŠĆENJE SREDSTAVA MEHANIZACIJE U RASADNIČKOJ PROIZVODNJI
VOĐENJE KNJIGA U RASADNIKU
OBJAŠNJENJE STRUČNIII POJMOVA KORIŠĆENIH U KNJIZI
LITERATURA

Komentari (0)

Preporučujemo