Pet himni Šri Arunačali

400,00 RSD

Pet Himni Arunačali su najranije Maharšijeve pesme, izuzev nekoliko kratkih stihova. Napisane su oko 1914. godine, kada je Maharši imao trideset pet godina (rođen je 30.12.1879.). U to vreme je još živeo u Virupakši pećini na bregu Arunačala. Neki njegovi sledbenici bili su Sadui koji su svakodnevno prosili u Tiruvanamalaiju, pa su jednog dana od njega zatražili da im napiše pesmu koju bi pevali na putu do grada. Isprva je odbijao, govoreći da već postoji puno stihova koje su napisali drevni šivaistički sveci. Međutim, oni su insistirali, pa je jednog dana, hodajući oko Brega, Maharši napisao prvu himnu, Bračnu Ogrlicu Stihova. Ona sjajnom simbolikom govori o jedinstvu i ljubavi između ljudske duše i Boga i predstavlja jednu od najdirljivijih pesama koja je ikada napisana. Iako je On, koji ju je napisao, bio utvrđen u Blaženstvu neraskidivog Jedinstva, učinio je to za poklonike i u njoj izrazio stanje duše koja uvek teži ka Sopstvu.

Komentari (0)