S.N. Lazarev: Unutrašnja harmonija (predavanje)

Šifra: dvd8

 • Autor: S.N. Lazarev
 • Izdavač: Aruna
 • Format: elektronski fajl - mp4
 • Godina izdanja: 2021.
 • Prevod: Titlovi na srpskom: latinica
 • Trajanje: 00:50:02

Postavite pitanje

700,00 RSD
​​Svako od nas teži ka unutrašnjoj harmoniji i razvoju svoje duše, ali je prethodno potrebno jasno da shvatimo u čemu se ona sadrži. Postoji li neki ideal unutrašnje harmonije kome treba težiti ili se on razlikuje za svakog čoveka? Možemo li uvek da osećamo stanje unutrašnje harmonije? Da li u tom stanju ima mesta negativnim emocijama i osećanjima?

Odgovore na ova pitanja sistematično otkriva S.N. Lazarev u svom novom predavanju „Unutrašnja harmonija“, koje će slušaocu omogućiti da izgradi sopstveni sistem za dostizanje duševnog zdravlja i sreće.

U predavanju su takođe obrađeni važni aspekti rada na sebi, kao što je razvijanje osetljivosti na opadanje ljubavi i unutrašnje energije, potkrepljena je teza o tome zašto je važno stremiti živeti srećno i mnogo toga drugog. Novo predavanje nesumnjivo će biti novi podsticaj za razvoj onima koji ka njemu teže.

Neke od tema iz predavanja:

 • Šta je unutrašnja harmonija?
 • Kako da znamo šta je štetno za dušu?
 • Kako da nam unutrašnja sreća bude veća od spoljašnje?
 • Kako da reagujemo na zahtevne spoljašnje događaje i sačuvamo sklad u duši?
 • Kako da ojačamo unutrašnju energiju da bismo imali dovoljno snage za razvoj duše i ostvarenje potreba i želja?
 • Kako da razlikujemo ljubav od strasti, vezanosti i požude?
 • Kako da prevaziđemo novčane probleme? Kako da naučimo da živimo u jedinstvu s Bogom a da istovremeno budemo finansijski uspešni u savremenim uslovima?
 • Kako prevazići radoholizam?

Komentari (0)

© 2021 Aruna. Sva prava zadržana.

Web development: Zea Stim R&D