MAHA JOGA: Upanišadsko nasleđe u svetlu učenja Ramane Maharšija - Lakšmana Šarma - e-knjiga

900,00 RSD

MAHA JOGA je direktan metod ka otkrivanju Istine o Sebi. Ona nema ničeg zajedničkog sa onim što se obično naziva „Joga“, jer je sasvim jednostavna i oslobođena miste-rioznosti. Bavi se konačnom Istinom našeg Bića koja je sama po sebi sasvim jednostavna. 

MAHA JOGA oslobađa tragaoca verovanja, ne da bi ga vezala novim verovanjima, već s namerom da ga osposobi za Ostvarenje Istinskog Sopstva, koje transcendira sva verska ubeđenja. 

MAHA JOGA je opisana kao proces odučavanja. Duhovni tragalac mora da se oduči celokupnog znanja, jer, budući da je relativno, ono predstavlja neznanje i stoga postaje prepreka. 


Lakšmana Šarma imao je privilegiju da provede više od dvadeset godina u neposrednoj blizini Ramane Maharšija, od koga je primio temeljna i sveobuhvatna uputstva. To mu je omogućilo da napravi duboku filozofsku analizu Maharšijevog učenja, uspostavljajući paralele s poukama Upanišada. Njegova knjiga vodi čitaoca ka istraživanju izvora iluzornog individualnog „ja“, koje neizbežno vodi ka uništenju ega i, posledično, ka razumevanju naše Istinske prirode. 

Ova knjiga je najsveobuhvatnija i najprozorljivija studija Maharšijevih smernica, nudeći čvrstu teorijsku osnovu za razumevanje njihove praktične primene. Nesumnjivo će biti od velike koristi svim tragaocima za Istinom.

Komentari (0)